Cutting a convex polygon by a line

概要

凸多角形 \(P = (v_1, v_2, ..., v_N)\) を 点\(p_0, p_1\) で切断し、その左側にできる凸多角形 \(P'\) を求める

計算量

\(O(N)\)

実装

凸多角形の頂点は反時計回りのリストとして持つとする。

def cross3(O, A, B):
  ox, oy = O; ax, ay = A; bx, by = B
  return (ax - ox) * (by - oy) - (bx - ox) * (ay - oy)
def cross_point(p0, p1, q0, q1):
  x0, y0 = p0; x1, y1 = p1
  x2, y2 = q0; x3, y3 = q1
  dx0 = x1 - x0; dy0 = y1 - y0
  dx1 = x3 - x2; dy1 = y3 - y2
  s = (y0-y2)*dx1 - (x0-x2)*dy1
  sm = dx0*dy1 - dy0*dx1
  if -EPS < sm < EPS:
    return None
  return x0 + s*dx0/sm, y0 + s*dy0/sm
EPS = 1e-9
def convex_cut(P, line):
  q0, q1 = line
  N = len(P)
  Q = []
  for i in range(N):
    p0 = P[i-1]; p1 = P[i]
    cv0 = cross3(q0, q1, p0)
    cv1 = cross3(q0, q1, p1)
    if cv0 * cv1 < EPS:
      v = cross_point(q0, q1, p0, p1)
      if v is not None:
        Q.append(v)
    if cv1 > -EPS:
      Q.append(p1)
  return Q

P = [(0, 0), (10, 1), (1, 10)]
line = ((5, -3), (7, 8))
for x, y in convex_cut(P, line):
  print("%.4f %.4f" % (x, y))
# =>
# 0.0000 0.0000
# 5.6481 0.5648
# 6.3846 4.6154
# 1.0000 10.0000

Verified

 • AOJ: "CGL_4_C: Convex Cut": source (Python3, 0.03sec)

 • AOJ: "2160: Voronoi Island": source (Python3, 0.04sec)

 • AOJ: "2385: Shelter": source (Python3, 0.32sec)

 • AOJ: "2626: Gravity Point": source (Python3, 0.09sec)